Care sunt femeile celebre care au avut o contribuție importantă în istoria României și cea universală? La această întrebare au încercat să afle răspunsul liceenii școlilor partenere din proiectul „Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj“, în cadrul unui atelier special conceput pentru ei. După ce au aflat informații esențiale despre cele 10 femei celebre, elevii au realizat un poster în care au evidențiat un aspect care le-a atras atenția, iar la finalul activității au completat un chestionar.

Proiectul „Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj POCU/74/6/18/104980 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Uman 2014-2020“ are o durată de implementare de trei ani și se derulează în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Obiectivul general al proiectului este promovarea accesului egal la învățământ, pentru reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a mediului educațional, promovarea accesului egal la învățământul preșcolar și școlar și reducerea segregării între copii în județul Dolj. Din grupul țintă fac parte 1100 de persoane, dintre care 800 de copii de diferite vârste și 30 de părinți sau tutori, restul fiind cadre didactice și manageri ai unităților de învățământ partenere.
Image