Justificare

IDENTIFICAREA GRUPULUI TINTA

Proiectul se adreseaza unui grup tinta constituit din 1110 persoane din judetul Dolj, dupa cum urmeaza:
200 copii de vârsta prescolara care fac parte din grupuri cu risc de parasire timpurie a sistemului educational, inclusiv copii apartinând minoritatii roma si din mediul rural din judetul Dolj. Copiii au varsta cuprinsa intre 3 si 5 ani. (OS 6.2)
600 copii cu vârste corespunzatoare învatamântului preuniversitar, in special copii din grupurile vulnerabile, incluzand apartinând
minoritatii roma, din mediul rural, copii cu dizabilitati si din comunitatile dezavantajate socio-economic din judetul Dolj. Dintre acestia, 250 copii au varsta cuprinsa intre 6 si 10 ani, 250 copii au varsta cuprinsa intre 11 si 14 ani si 100 copii au varsta cuprinsa intre 14 si 16 ani. (OS 6.3)
260 persoane din cadrul personalul didactic din Educatia si Îngrijirea Timpurie a Copilului; personal didactic din învatamântul
preuniversitar; personal de sprijin din scolile judetului Dolj (OS 6.6)
20 manageri scolari din judetul Dolj (OS 6.6)
30 parinti/tutori ai copiilor/elevilor în risc de parasire timpurie a scolii (OS 6.2 – 6.3).


In vederea justificarii necesitatii implementarii proiectului cu titlul „Invatamant de calitate pentru viitorul copiilor nostri in judetul Dolj”, in lunile septembrie si octombrie 2016 a fost realizata o analiza pe baza de chestionar in regiunea Dolj. Esantionarea a fost realizata prin metoda voluntariatului si au fost primite raspunsuri de la 11 unitati scolare, din care 7 din mediul rural. Din analiza si prelucrarea raspunsurilor rezulta urmatoarele date:

1. La item-ul Numarul copiilor din comunitate/zona arondata unitaþii (pe vârste/cicluri scolare), dintre care numarul copiilor înscrisi într-o
forma de învaþamânt, dupa cum urmeaza, din raspunsuri rezulta ca un numar de 4360 copiii sunt inscrisi in sistemul educational la cele 11 de unitati, reprezentand 88.56 % din copiii din zonele arondate unitatilor.
2. La itemul Numarul copiilor aparþinând grupurilor vulnerabile (copii din familii sarace/copii romi – auto identificaþi sau
heteroidentificaþi/copii cu parinþii plecaþi etc.), dintre care numarul copiilor înscrisi într-o forma de învaþamânt, raspunsurile sunt
urmatoarele: 1852 copii inscrisi in sistemul educational din 2108.
3. La itemul Numarul de copii în situaþii de risc educaþional, conform definiþiei din ghidul cererii de finanþare (ex: copii cu absenþe, în abandon scolar, cu situaþie scolara neîncheiata, cu note slabe, corijenþi, repetenþi, cu participare scazuta la educaþia timpurie/neînscrisi la scoala), din raspunsuri rezulta ca 456 copii sunt in situatii de risc educational.
Asadar, totalul copiilor din grupuri vunerabile inscrisi in sistemul educational si cei in situatii de risc educational sun in numar de 2308. Dintre acestia, 800 copii vor fi inclusi in proiect.
4. La itemul Numarul parinþilor cu nivel scazut de educaþie – sub 8 clase, din raspunsuri rezulta ca numarul acestora este de 1553. Grupul tinta al proiectului cuprinde 30 parinti cu nivel scazut de educatie.
5. La itemul Numarul familiilor care traiesc din beneficii sociale, din raspunsuri rezulta ca numarul acestora este de 2001.
6. La itemul Numarul cadrelor didactice necalificate si/sau suplinitori, din total, rezulta ca totalul cadrelor didactice este de 475. Dintre acestea, numarul cadrelor necalificate si/sau suplinitori este de 50, adica 10,52% din total.
Prezentul proiect se adreseaza unui numar de 260 cadre didactice si 20 manageri scolari.
7. La itemul Numarul cadrelor didactice care fac naveta din total, rezulta ca numarul acestora este de 152, adica 32 %.
8. La itemul Numarul titularilor detasaþi din total/fluctuatia de personal in anul scolar precedent, din raspunsuri rezulta ca numarul titularilor detasati este de 64, iar fluctuatia de personal curpinde 127 cadre didactice.
9. La itemul Informaþii despre accesul unitaþii de învaþamânt la personal de sprijin sau auxiliar (mediator scolar, consilier scolar etc.) si despre nevoia unor asemenea servicii, raspunsurile primite sunt: mediator scolar, consilier scolar
10. La itemul Alte informaþii care pot veni în sprijinul justificarii intervenþiei, raspunsurile primite sunt urmatoarele:
Exista lacune educationale, emotionale si sociale ale elevilor.
Sa compenseze lipsa implic?rii p?rinþilor; consilierul educativ reprezinta o autoritate catalizatoare a form?rii personalit?þii elevului, în vederea constientizarii importanþei factorului educativ în devenirea personal? si profesional? a viitorului adult.
In domeniul invaþamântului special nu exista manuale scolare sau auxiliare didactice. lipsa pregatirii cadrelor didactice pentru copii cu CES
La LICEUL TRAIAN VUIA din Craiova promovabilitate scazuta la bac, elevi din mediul rural.
Problemele sociale, nivelul de trai scazut .
Zona defavorizata din punct de vedere socio-economic,o rata crescuta a infractionalitatii.
11. La itemul Infrastructura, resurse de predare si învaþare, din raspunsuri rezulta ca cel putin o unitate din 11 are nevoie de dotari
suplimentare, dupa cum urmeaza: nu exista laboratoare de specialitate, sala de sport,materiale didactice putine, confectionate de catre cadreleintre 200 m si 40 km.
13. La itemul Acces la activitaþi relevante de formare continua pentru cadrele didactice si personalul de sprijin si auxiliar, raspunsurile primite sunt urmatoarele:
participarea la cursuri de formare a cadrelor diactice cursuri de formare organizate de CCD stagii de pregatire in exteriorul tarii.
14. La itemul Numarul copiilor a caror limba materna nu este limba de predare în scoala si numarul cadrelor didactice care predau în limba respectiva în unitatea de învaþamânt, din raspunsuri a rezultat ca numarul este de 1.
15. Din raspunsurile la itemul Numarul cazurilor de discriminare, segregare si/sau stereotipuri culturale, dupa cum urmeaza, rezulta ca un numar de 668 copii din 4360 inscrisi sunt victimele unei forme de discriminare, adica un procent de 15.32 % din total.
Pentru reducerea numarului de copii aflati in risc de parasire timpurie a sistemului educational din regiunea Dolj este necesara aplicarea de masuri corective, corelate cu cerintele copiilor, parintilor si cadrelor didactice. Un asemenea set de masuri este propus prin realizarea obiectivelor prezentului proiect.
Image

 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

INVESTESTE IN OAMENI

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.