Atelierul „Ce urme ascunde poteca?“
Atelierul a avut ca scop dezvoltarea motricității grosiere și dezvoltarea senzorio-motorie.
Concret, preșcolarii s-au distrat și și-au coordonat mișcările astfel încât sincronizarea mână-picior să fie perfectă pe poteca realizată de organizatorul atelierului.
Domeniul psiho-motric acoperă coordonarea și controlul mișcărilor corporale, mobilitatea generală și rezistența fizică, abilitățile motorii și de manipulare de finețe, ca și elemente de cunoaștere, legate mai ales de anatomia și fiziologia omului. Activitățile prin care preșcolarii pot fi puși în contact cu acest domeniu sunt cele care implică mișcare corporală, competiții între indivizi sau grupuri, având ca obiect de dezvoltare a abilității psihomotorii, precum și activitățile care pot avea drept rezultat o mai bună suplețe, forță, rezistență sau ținută.
Domeniul acesta cuprinde o gamă largă de deprinderi și abilități, de la mișcări largi (cum sunt săritul, alergarea), până la mișcări fine de tipul realizării desenelor sau modelarea, dar și coordonarea și dezvoltarea senzorială.
ATELIERUL „SUNTEM MICI, DAR RECUNOAȘTEM LITERELE“
Atelierul „Suntem mici, dar recunoaștem semnele grafice“ și-a propus să îi dezvolte preșcolarului abilitățile de recunoaștere a semnelor grafice corespunzătoare literelor de tipar. Totodată, în cadrul acestui atelier, micuții au fost ajutați să învețe cuvinte care încep cu litera respectivă.
Una dintre activitățile cele mai potrivite pentru această învățare a fost memorarea vizuală a literelor.
Prin activitatea desfășurată în acest atelier s-a dorit diversificarea strategiilor de predare-învățare-evaluare, cu accent deosebit pe:
• metodele activ-participative, care încurajează copilul să exploreze și să devină independent. Situațiile de învățare, activitățile și interacțiunile adultului cu copilul trebuie să corespundă diferențelor individuale în ceea ce privește interesele, abilitățile și capacitatea copilului de înțelegere.
• jocul – formă fundamentală de activitate în copilăria timpurie și formă de învățare cu importanță decisivă pentru dezvoltarea și educația copilului. Jocul este forma cea mai naturală și simplă de învățare și, în același timp, de exprimare a noțiunilor învățate. Jocurile și activitățile didactice alese sunt cele care îi ajută pe copii să socializeze treptat, dar, în aceeași măsură, să își consolideze anumite cunoștințe (în cazul de față – recunoașterea literelor mari de tipar). Ele se desfășoară în grupuri mici, în perechi și chiar individual.
Atelierul Suntem mici, dar recunoaștem literele vizează și dezvoltarea capacității motrice la copiii preșcolari, cu precădere a motricității fine. Motricitatea fină se referă la acele abilități care implică uzul fin al musculaturii, care controlează mâna, degetele. Cu aceste abilități bine dezvoltate, un copil este capabil să îndeplinească sarcini importante precum: hrănitul, închisul hainelor, manipularea obiectelor mici, scrisul etc. Activitatea propusă pentru a fi desfășurată în cadrul acestui atelier este aceea de a înșuruba dopurile pe „gâtul“ sticlelor.
Image
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2021 Sieuinvat.ro - toate drepturile rezervate