Echipa de experți a proiectului Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj a participat la desfășurarea Activității A2, subactivitatea Activitatea A2.2. – Componenta de pregătire pt. viață și acțiuni care vizează prevenirea / combaterea discriminării și segregării și promovarea interculturalității. Componentă de educație nonformală la Școala Gimnazială Ghindeni, din localitatea cu același nume.

În cadrul orei au fost prezenți copii din grupul țintă din ciclul gimnazial.
Tema dezbătută a fost Cunoașterea de sine – etapă în luarea deciziei privind parcursul școlar și profesional al adolescenților și a avut ca obiective:
– formarea capacității de a reflecta asupra propriei persoane și a deciziilor din viața de zi cu zi;
– dezvoltarea cunoștințelor despre valori morale și sociale precum: drepturi, responsabilități, respect, empatie, corectitudine, lege;
– conștientizarea influenței pe care grupurile sociale le pot avea asupra evoluției personale la vârsta adolescenței;
– informarea elevilor cu privire la meseriile de pe piața muncii.

Ca metode de lucru s-au folosit: conversația, brainstorming-ul, interviul, expunerea, expoziția. În urma discuțiilor care au avut loc elevii au conștientizat că în orice etapă a vieții sunt e important să cunoască: ce calitățile, însușirile, abilități au; ce aspecte personale trebuie îmbunătățite; care sunt obiectivele, dorințele, visurile, aspirațiile fiecăruia; care sunt valorile lor personale; ce drepturile dar și ce responsabilitățile au în societate etc.

Ținând seama de toate acestea, elevii au completat copacului cunoașterii de sine, fiecare completând post-it-uri de diferite culori astfel: roz: 3 calități; galben: 3 dorințe; albastru: 3 activități preferate.
De asemeni, în final, fiecare elev prezent a completat chestionarul intitulat „Harta inimii“. Scopul activității a fost de a conștientiza elevii asupra contribuției individuale la nivelul grupului, cu accent pe însușirile pozitive ale fiecăruia dintre ei.
Image
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2021 Sieuinvat.ro - toate drepturile rezervate