Grup țintă

 

Proiectul se adresează unui grup țintă constituit din 1110 persoane din județul Dolj, după cum urmează:

200 copii de vârsta preșcolară care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie a sistemului educațional, inclusiv copii aparținând minorității rome și din mediul rural din județul Dolj. Copiii au vârsta cuprinsă între 3 si 5 ani.

600 copii cu vârste corespunzatoare învatamântului preuniversitar, în special copii din grupurile vulnerabile, inclusiv minorității rome, din mediul rural, copii cu dizabilități și din comunitățile dezavantajate socio-economic din județul Dolj. Dintre aceștia, 250 copii au vârsta cuprinsă între 6 si 10 ani, 250 copii au vârsta cuprinsă între 11 și 14 ani si 100 copii au vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani.

260 persoane din cadrul personalului didactic din Educația și Îngrijirea Timpurie a Copilului; personal didactic din învatamântul preuniversitar; personal de sprijin din școlile județului Dolj și 20 manageri școlari din județul Dolj

30 părinți/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii

Image

 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

INVESTESTE IN OAMENI!

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.