EDUCAȚIE PARENTALĂ- NORME DE IGIENĂ ÎN PERIOADA PUBERTĂŢII

ADOLESCENȚA ȘI PREVENIREA COMPORTAMENTELOR DE RISC

Atelierul i-a reunit pe părinții din grupul țintă și a avut ca scop depășirea barierelor de comunicare între părinți și copii, mai ales în cazul tinerilor aflați în perioada de preadolescență-adolescență.
Obiectivele atelierului:
- dezvoltarea abilitților părinților de cunoaștere a propriilor copii;
- conștietizarea de către părinți a necesității comunicării cu copiii a unor subiecte legate de igiena personală și de comportamentele de risc specifice vârstei și nivelului de dezvoltare din preadolescență și adolescență.
Image