Image

Promovarea accesului egal la învățământ, pentru reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a mediului educațional, promovarea accesului egal la învățământul preșcolar și școlar și reducerea segregării între copii în județul Dolj.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul se încadrează în apelul de proiecte numărul 4 din cadrul POCU – Școală pentru toți - Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10(i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învaþamântul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învatare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educaþie și formare”, în grupa proiectelor simple, mari.
Prin faptul :
-se vor crea noi oportunități în domeniul educației școlare și preșcolare pt un număr de 800 de copii și vor fi consiliați 30 de părinți/tutori din județul Dolj;
-se vor crea noi oportunități în domeniul informării și consilierii profesionale,al formării profesionale pentru un număr de 280 persoane;

Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului major al POCU,  dezvoltarea resurselor umane, prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sanatate si la indeplinirea urmatoarelor OS POCU:
”Cresterea participarii la învatamântul ante-prescolar si prescolar, în special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinând minoritatii roma si a celor din mediul rural”
”Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinând minoritatii roma si elevii din mediul rural comunitatile dezavantajate socio-economic”
„Îmbunatatirea competentelor personalului didactic din învatamântul pre universitar în vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive”
Image

 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 
© 2021 Sieuinvat.ro - toate drepturile rezervate