Astăzi, 17 octombrie 2018, echipa de experți a proiectului Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj a desfășurat în cadrul Activității A2  subactivitatea Activitatea A2.2. – Componenta de pregătire pt. viață și acțiuni care vizează prevenirea/combaterea discriminării și segregării și promovarea interculturalității. Componentă de educație nonformală la Școala Gimnazială Grecești, din localitatea cu cu același nume. La activitate au participat copii din grupul țintă din ciclul gimnazial, cu vârsta cuprinsă între 11 și 15 ani, conform tabelului de prezență anexat.
 
Tema dezbătută a avut titlul Grupurile sociale – delimitări conceptuale, elementele grupului, roluri sociale. Obiectivele urmărite au fost:
– conștientizarea importanței unui rol activ în cadrul grupurilor sociale pentru elevii de gimnaziu;
– informarea elevilor cu privire la drepturile și responsabilitățile din viața cotidiană.
Image