Obiective generale

Obiectivul general: Promovarea accesului egal la învățământ, pentru reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a mediului educațional, pro¬movarea accesului egal la învățământul preșcolar și școlar și reducerea segregării între copii în județul Dolj.
 
Obiective Specifice:
1. Creșterea numărului copiilor din județul Dolj care iau parte la în¬vățământul antepreșcolar și preșcolar, incluzând grupuri cu risc de părăsire timpurie a școlii, copii romi și din mediul rural;
2. Reducerea părăsirii școlii prin măsuri de prevenire și de asigurare a șanselor egale pentru toți elevii din județul Dolj;
3. Creșterea gradului de pregătire a personalului didactic din în¬vățământul preșcolar și școlar, pentru promovarea unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive în județul Dolj.
Image

 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

INVESTESTE IN OAMENI!

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.