Astăzi, 18 octombrie 2018, echipa de experți a proiectului Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj a desfășurat în cadrul Activității A2  subactivitatea Activitatea A2.2. – Componenta de pregătire pt. viață și acțiuni care vizează prevenirea / combaterea discriminării și segregării și promovarea interculturalității. Componentă de educație nonformală la Școala Gimnazială „Eufrosina Popescu“, din localitatea Botoșești-Paia. La activitate au participat copii din grupul țintă din ciclul gimnazial, cu vârsta cuprinsă între 11 și 15 ani, conform tabelului de prezență anexat.
 
Tema dezbătută a avut titlul Grupurile sociale – delimitări conceptuale, elementele grupului, roluri sociale. Obiectivele urmărite au fost:
– conștientizarea importanței unui rol activ în cadrul grupurilor sociale pentru elevii de gimnaziu.
– informarea elevilor cu privire la drepturile și responsabilitățile din viața cotidiană.
Image