Elevii au descoperit teatrul forum, dar și asemănările și deosebirile dintre acesta și teatrul clasi. Ulterior, cinci dintre participanții la atelier au pus în scenă piesa „O dimineață în pădure“. Trei opresori – Lupul, Vulpoiul și Vulturul și doi opresați – Iepurașul și Veverița au pus în scenă piesa a cărei temă este opresiunea celor slabi şi nevinovaţi de către cei puternici şi ignoranţi. Ceilalți participanți la atelier, Spect-Actorii, au urmărit piesa și au ales momentul potrivit în care să intervină și să schimbe cursul poveștii.
La finalul activității a avut loc o discuție în care au fost identificate momente din viața copiilor când ei au fost opresați, când au fost martori la astfel de incidente și cum au reacționat sau intervenit.
Image