Contextul proiectului

Proiectul se implementeaza in judetul Dolj, regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. Din cele 11 unitati scolare participante in proiect, 7sunt in mediul rural. Conform Planului de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020, „Discrepantele educationale între mediul rural si mediul urban sunt înca evidente, scoala în mediul rural confruntându-se în mod special cu probleme grave : starea precara acladirilor, lipsa cadrelor didactice în multe din zonele rurale, distante mari pâna la scoala, dificultati în a participa la formele secundare de învatamânt, plasate predominant la oras.
În învatamântul rural exista probleme grave de acces la educatie datorita conditiilor de acces (de exemplu: existenta localitatilor izolate) datorita infrastructurii educationale si dotarilor necorespunzatoare, a gradului scazut de acoperire geografica si calitatii precare ainfrastructurii de transport.
În plus, încadrarea insuficienta cu personal didactic calificat a unitatilor scolare din mediul rural ramâne un aspect negativ în ceea ce
priveste asigurarea accesului la educatia de calitate în mediul rural.”
De asemenea, rata abandonului scolar timpuriu este de 18% in regiune, in conditiile in care tinta UE este de sub 10%.
In aceste conditii, activitatile integrate din proiect se incadreaza in PRIORITATEA 5. Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si a incluziunii sociale, Domeniu de interventie: 5.1 Investitii in educatie, competente si invatamant bazat pe rezultate.
Operatiuni/activitati indicative: Masuri pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii si promovarea accesului egal la educatie din cadrul
Planului de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020.
In acest context, activitatile proiectului sunt concepute pentru reducerea abandonului scolar din judetul Dolj si se adreseaza unui numar de 1110 persoane, din cadrul carora fac parte elevi, parinti, cadre didactice, personal de sprijin si manageri scolari din judet.
De asemenea, proiectul se incadreaza in STRATEGIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI 2014-2020.
Image

 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

INVESTESTE IN OAMENI!

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.