Metodologia de implementare

Intrunirea echipei de management al proiectului: convocarea membrilor echipei, insusirea atributiilor incluse in fisele de post, analiza graficului de desfasurare a activitatilor proiectului. Se va realiza un plan de activitate in conformitate cu graficul de derulare a proiectului astfel incat sa fie preintampinate eventualele intarzieri si riscuri de implementare.
Intocmirea metodologiei de lucru: vom intocmi procedurile necesare pentru organizarea si functionarea echipei de implementare, imbunatatite pe baza experientei acumulate si a celor deja existente. Se vor stabili roluri si sarcini fiecarui membru al echipei de implementare, proceduri de raportare, monitorizare si evaluare, comunicare intre parteneri.
Coordonarea, Monitorizarea si Evaluarea implementarii activitatilor proiectului.
Activitati specifice procesului de management (financiare, contabile, resurse umane, secretariat, administrative etc).
Metodologia de recrutare si selectie a grupului tinta implicat in activitatile din cadrul proiectului "Invatamant de calitate pentru viitorul copiilor nostrii in Judetul Dolj"
STRATEGIA DE COMUNICARE

Image

 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

INVESTESTE IN OAMENI!

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.